Conferentie 2018 - Periodeonderwijs - Ruimte voor verbinden

Nu op vele vrijescholen de kaarten voor het honderdjarig bestaan van de vrijeschool vanuit de hele wereld binnenstromen, besteden we tijdens de conferentie aandacht aan twee kernwaarden van het vrijeschool onderwijs: periodeonderwijs en wilsontwikkeling.

Periodeonderwijs vraagt steeds weer om ontwikkeling en reflectie. Hoe laveren we in het onderwijsveld tussen de gevraagde opbrengsten en de oproep van Steiner om verbindend, doorleefd en fantasievol onderwijs te verzorgen? Op het moment dat een kind zich verbindt met de lesstof, zal het meer gemotiveerd en enthousiast zijn. Dan wordt de wil actief. Hoe kan onderwijs worden vormgegeven zodat het individu zijn krachtige wilsimpulsen kan pakken? Er is hierin een verschil tussen kinderen in verschillende fasen in de ontwikkeling.

Dit werken aan de vorming van de wil en het gemoed is een grote taak van het hele onderwijs. Vaak leeft deze opdracht onbewust en leidt de waan van de dag af van het doel. Hoe houd ik als leerkracht zicht op deze taak? Tijdens de conferentie werken wij dit onderwerp verder uit.

Datum: 16 maart 2018
Tijd:  9.30-16.30
Locatie: Vrijeschool Kairos

​Klik  hier om de folder van de conferentie te printen.

Doelgroep
Onderbouwleerkrachten, kleuterleerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, directeuren, onderwijs-/klassenassistenten.

Meer informatie
Gerben Deenen M: 06 21 84 46 94 of E: g.deenen@bvs-schooladvies.nl
Lisette Stoop M: 06 14 14 13 93 of E: l.stoop@bvs-schooladvies.nl

​Prijs
€ 95,- per persoon, voor studenten €49,50

Deze conferentie is voor 5 RU gevalideerd door