Conferentie 2018 - Periodeonderwijs - Ruimte voor verbinden

Nu op vele vrijescholen de kaarten voor het honderdjarig bestaan van de vrijeschool vanuit de hele wereld binnenstromen, besteden we tijdens de conferentie aandacht aan twee kernwaarden van het vrijeschool onderwijs: periodeonderwijs en wilsontwikkeling.

Periodeonderwijs vraagt steeds weer om ontwikkeling en reflectie. Hoe laveren we in het onderwijsveld tussen de gevraagde opbrengsten en de oproep van Steiner om verbindend, doorleefd en fantasievol onderwijs te verzorgen? Op het moment dat een kind zich verbindt met de lesstof, zal het meer gemotiveerd en enthousiast zijn. Dan wordt de wil actief. Hoe kan onderwijs worden vormgegeven zodat het individu zijn krachtige wilsimpulsen kan pakken? Er is hierin een verschil tussen kinderen in verschillende fasen in de ontwikkeling.

Dit werken aan de vorming van de wil en het gemoed is een grote taak van het hele onderwijs. Vaak leeft deze opdracht onbewust en leidt de waan van de dag af van het doel. Hoe houd ik als leerkracht zicht op deze taak? Tijdens de conferentie werken wij dit onderwerp verder uit.

Datum: 16 maart 2018
Tijd:  9.30-16.30
Locatie: Vrijeschool Kairos

​09:30-10:00       Inloop en aanmelden
10:00-10:10       Welkom
10:10-11:00       Muziek
11:00-12:00       Lezing
12:00-12:15       Koffie en thee
12:15-13:15       Workshop ronde 1
13:15-14:15       Lunch
14:15-15:30       Workshop ronde 2
15:30-15:45       Koffie en thee
15:45-16:15       Afsluiting
16:15-17.00       Borrel

​Klik  hier voor de folder van de conferentie, klik  hier als je de folder wil printen.

Doelgroep
Onderbouwleerkrachten, kleuterleerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, directeuren, onderwijs-/klassenassistenten.

Meer informatie
Gerben Deenen M: 06 21 84 46 94 of E: g.deenen@bvs-schooladvies.nl
Lisette Stoop M: 06 14 14 13 93 of E: l.stoop@bvs-schooladvies.nl

​Prijs
€ 95,- per persoon, voor studenten €49,50

Lerarenregister
Deze conferentie is voor 5 RU gevalideerd door


Schoolleidersregister
Dit aanbod is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Workshops
Voor meer informatie over de workshops, klik hier.
LET OP! De workshop De leraar als kunstenaar van Annechien is vervangen door de workshop Het werken met prentenboeken door Arnoud Rauws.
LET OP! De workshop Kunstzinnig onderwijs, kunstzinnig onderwijzen door Paul van Meurs is VOL.
LET OP! De workshop Differentiatie in het periodeonderwijs door Jörgen Joosten is VOL.
LET OP! De workshop Beweeglijk periodeonderwijs door Lisette Stoop is VOL.
LET OP! De workshop Periodeonderwijs en hoogbegaafde kinderen door Saskia Snikkers is VOL.