Nieuws

 • Circa 30 vrijescholen in Nederland gebruiken op dit moment het volgsysteem Volglijn, het klas- en leerlingvolgsysteem voor vrijescholen van BVS schooladvies. Zij doen dit bijvoorbeeld in combinatie met Parnassys voor de leerlingadministratie.

 • BVS heeft haar aanbod, dat voor schoolleiders relevant kan zijn om gebruik van te maken en geschikt is om aan te melden bij schoolleidersregisterpo.nl, nu ook geregistreerd bij www.schoolleidersregisterpo.nl.

 • Geschikt voor losse pm’ers en kleine organisaties
  Start zaterdag 16 december 2017 (later instromen in overleg).
   

 • Mijn naam is Paul van Meurs. Ik wil mij middels deze korte tekst even opnieuw voorstellen als senior onderwijsadviseur binnen BVS-schooladvies. De laatste drie jaren was ik, voor drie dagen per week, verbonden als schoolleider en stafmedewerker aan een vrijeschool in het zuiden van het land.

 • Veel scholen werken met ballen en pittenzakjes. Nu heeft BVS een cursus ontwikkeld, Zinvol bewegen, waarin je meer leert over het effect van specifieke oefeningen, achtergronden.

 • Zoals je weet is in de cao po afgesproken dat iedere directeur en adjunct-directeur uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Dit bericht ontvinden wij eind oktober van het register zelf.

 • Afgelopen februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet op het beroep van leraar en het lerarenregister. De Onderwijscoöperatie werkt aan de invoering van het register met ingang van 2018.

 • De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Demissionair minister Lodewijk Asscher heeft voor sommige maatregelen uitstel verleend. Wat gaat er wél veranderen per 1 januari 2018?

 • Start is zaterdag 4 november 2017: een cursus Speelplezier Antroversie waarin individuele PM'ers opgeleid worden voor VVE-certificering.

 • Tot 13 oktober kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum.