Nieuws

  • Veel scholen werken met ballen en pittenzakjes. Nu heeft BVS een cursus ontwikkeld, Zinvol bewegen, waarin je meer leert over het effect van specifieke oefeningen, achtergronden.

  • Zoals je weet is in de cao po afgesproken dat iedere directeur en adjunct-directeur uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Dit bericht ontvinden wij eind oktober van het register zelf.

  • Afgelopen februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet op het beroep van leraar en het lerarenregister. De Onderwijscoöperatie werkt aan de invoering van het register met ingang van 2018.

  • De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Demissionair minister Lodewijk Asscher heeft voor sommige maatregelen uitstel verleend. Wat gaat er wél veranderen per 1 januari 2018?

  • Start is zaterdag 4 november 2017: een cursus Speelplezier Antroversie waarin individuele PM'ers opgeleid worden voor VVE-certificering.

  • Tot 13 oktober kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum.

  • De rijke leeromgeving van de vrijescholen is al voor veel kinderen passend onderwijs. Toch zijn er ook nog veel vragen/uitdagingen. Deze komen bijvoorbeeld voort uit de dagelijkse praktijk van leerkrachten of onderwijsbeleid.

  • Vorige week was de laatste dag in de week tegen het pesten. Diverse media besteedden aandacht aan het voorkomen en oplossen van pestproblematiek. Iedereen binnen het onderwijs is het erover eens: dit is een belangrijk onderwerp. Dat vinden kinderen zelf ook.

  • UNICEF maakt in samenwerking met SBS het programma 'Juf in Actie'. Voor dit programma is Maikel Fricke, leerkracht in het basisonderwijs en trainer van sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen, gevraagd in vluchtelingenkamp Al Za'atari in Jordanië te filmen.

  • Ieder jaar maken wij graag inzichtelijk waar wij het voorbije jaar mee bezig zijn geweest, wat onze focus had, onze financiële gegevens etc. In ons jaarbericht lees je hierover.