Nieuws

  • De rijke leeromgeving van de vrijescholen is al voor veel kinderen passend onderwijs. Toch zijn er ook nog veel vragen/uitdagingen. Deze komen bijvoorbeeld voort uit de dagelijkse praktijk van leerkrachten of onderwijsbeleid.

  • Vorige week was de laatste dag in de week tegen het pesten. Diverse media besteedden aandacht aan het voorkomen en oplossen van pestproblematiek. Iedereen binnen het onderwijs is het erover eens: dit is een belangrijk onderwerp. Dat vinden kinderen zelf ook.

  • UNICEF maakt in samenwerking met SBS het programma 'Juf in Actie'. Voor dit programma is Maikel Fricke, leerkracht in het basisonderwijs en trainer van sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen, gevraagd in vluchtelingenkamp Al Za'atari in Jordanië te filmen.

  • Ieder jaar maken wij graag inzichtelijk waar wij het voorbije jaar mee bezig zijn geweest, wat onze focus had, onze financiële gegevens etc. In ons jaarbericht lees je hierover.

  • Op 6 en 7 oktober stond de conferentie Slaap gepland en de inschrijivngen liepen via BVS. Door wijzigingen in de organisatie zijn zowel de data als de aanmeldroute gewijzigd. De confrentie staat nu gepland op 20 en 21 april 2018 op Landgoed de Horst te Driebergen.

  • Met het uitbrengen van de map Zinvol bewegen, waarin naast oefeningen met stuiterballen ook oefeningen met pittenzakjes staan beschreven, willen we graag pittenzakjes kunnen aanbieden aan geïnteresseerden. Hiervoor werken we nu samen met Waldorf Toys, Mercurius en Scorlewald.

  • Vanaf maandag 17 juli is het kantoor van BVS i.v.m. de zomervakantie gesloten. Op maandag 21 augustus 2017 zijn we weer bereikbaar per email en telefoon. Voor spoedzaken kun je contact opnemen met de office manager Marieke van der Ree op haar privé nummer 06-52667597.

  • Onze adviseur Annechien Wijnbergh is geïnterviewd door Jan Alfrink voor het tijdschrift Vrije Opvoedkunst (VOK) inclusief lerarenbrieven (editie zomer 2017, jrg. 80).

  • De rijke leeromgeving van de vrijescholen is al voor veel kinderen passend onderwijs. Toch zijn er ook nog veel vragen/uitdagingen. Deze komen bijvoorbeeld voort uit de dagelijkse praktijk van leerkrachten.

  • Op verzoek van vragen uit het veld biedt BVS komend schooljaar de cursus De Extra Les aan. In deze cursus verdiep je je in de (motorische) ontwikkelingsfasen, waarbij het ontwikkelen van vermogens door kinderen centraal staat, in de context van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.