Nieuws

 • Onze adviseur Annechien Wijnbergh is geïnterviewd door Jan Alfrink voor het tijdschrift Vrije Opvoedkunst (VOK) inclusief lerarenbrieven (editie zomer 2017, jrg. 80).

 • De rijke leeromgeving van de vrijescholen is al voor veel kinderen passend onderwijs. Toch zijn er ook nog veel vragen/uitdagingen. Deze komen bijvoorbeeld voort uit de dagelijkse praktijk van leerkrachten.

 • Op verzoek van vragen uit het veld biedt BVS komend schooljaar de cursus De Extra Les aan. In deze cursus verdiep je je in de (motorische) ontwikkelingsfasen, waarbij het ontwikkelen van vermogens door kinderen centraal staat, in de context van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

 • Aankomend schooljaar biedt BVS de cursus Regenboog Train de Trainer Middenbouw aan. Deze cursus heeft een open inschrijvingen karakter.

 • Als directeur wil je het beste uit je team halen. Daarvoor is de tool Mijnschoolteam ontwikkeld; een handig digitaal overzicht van Van Gorcum, waarmee je je leerkrachten helpt te ontwikkelen en te groeien. BVS schooladvies kan je hierin begeleiden.

 • In het kader van passend onderwijs is de hulpvraag van leraren gestegen: “hoe om te gaan met speciaal gedrag”. Onze schoolpsychologen kunnen daarbij vaak effectief adviseren. Zij kunnen na observatie in de klas in gesprek met de leraar over een mogelijke aanpak.

 • We zijn verheugd voor het komend schooljaar weer een flink aantal cursussen te kunnen aanbieden. Er zijn ook weer nieuwe cursussen bijgekomen en u zult een aantal vertrouwde cursussen zien.

 • Sinds een paar weken is ons aanbod op het gebied van leerlingzorg verplaatst op onze website. Vond je voorheen alle informatie over ons schoolpsychologisch werk rechtsboven op onze website, sinds kort is het allemaal te vinden onder Ons Aanbod (linkermenu).

 • Op 13 februari is op de Didacta in Stuttgart een petitie gepresenteerd. De waarde van kinderen heeft een lobby nodig. De ontwikkeling van de mensheid wortelt in een gezonde opvoeding.

 • BVS schooladvies zoekt per onmiddellijk
  Onderwijsadviseurs
  - voor het jonge kind (0 t/m 7 jaar)
  - en voor het primair onderwijs (7 t/m 12 jaar)
  - en voor het voortgezet onderwijs (12 t/m 18 jaar)

  voor de omvang van ca. 0,6 fte (21,6 uur per week).