leerkrachttrajecten

Periodeonderwijs
Een werkplaats in de tijd

Een voor het vrijeschoolonderwijs karakteristieke methode is het periodeonderwijs, een werkplaats ‘in de tijd’. Hoe zo’n periode in te richten? Hoe om te gaan met differentiatie? Met oefenen? Wij helpen. Deze dienst omvat verschillende inhoudelijke handreikingen om een periode voor te bereiden en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een indeling in drie fasen: concreet handelen, handelen op modelniveau en mentaal handelen. Wie dat wil, kan de periode ook in vier of in zeven fasen indelen De dienst bevat concrete en praktische voorbeelden van planning en inhoud en toont voorbeelden van hoe in de verschillende fasen de differentiatie er uit kan zien.

Gerelateerd aanbod
- Periodeonderwijs: een werkplaats ‘in de tijd’(publicatie)
- Periodeonderwijs: regionale bijeenkomsten voor leerkrachten

Kaders: