leerkrachttrajecten

Regionale bijeenkomsten klassenleerkrachten
In gesprek met collega’s

Leerkrachten bereiden hun periode voor aan de hand van datgene wat ze gelezen hebben, gehoord hebben van collega’s of vanuit de inzichten die verkregen zijn door het deelnemen aan cursussen zoals bv. de Zutphense zomercursus. Het zelf ontwerpen van onderwijs vraagt veel van leerkrachten. Vaak is het een strijd om het onderwijs in een goede vorm te gieten: een vorm die past bij deze ontwikkelingsfase, bij deze klas, bij dit vak. Het samen werken met collega’s, die in dezelfde klas werkzaam zijn, biedt een goede ondersteuning om het onderwijs vorm te geven.

In vijf regionale bijeenkomsten per jaar wordt er gewerkt aan het ontwerpen van de kernperiodes en uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs

Daarnaast bieden deze bijeenkomsten de ruimte om in gesprek te komen over actuele vraagstellingen die betrekking hebben op het onderwijs in het algemeen of de eigen klassensituatie. Deze bijeenkomsten zullen voor drie groepen (klas 1 en 2, klas 3 en 4, klas 5 en 6)  vijf keer per jaar plaats vinden op woensdagmiddagen.

Plaats wordt bepaald aan de hand van de deelnemende scholen.

Gerelateerd aanbod
- Periodeonderwijs: een werkplaats in de tijd (publicatie)
- Periodeonderwijs (maatwerk op school)