schoolmaatwerk

 • De plaats bepalen van het bestuur

  Het bestuur heeft kaders in de samenwerking met de directie.

  >
 • voor bijvoorbeeld taal of rekenen

  U heeft een helder beeld van de stand van zaken binnen een...

  >
 • Projectmanagement bij verbouwing of verhuizing

  De bouw is op zo’n manier gerealiseerd dat er rekening is gehouden...

  >
 • U bent geïnspireerd voor dit thema en hebt er meer zicht op als...

  >
 • De schoolleider aan het roer

  Reflectie op het eigen functioneren in een vastgelegde strategie...

  >
 • Ondersteuning bij toezicht van de Inspectie

  Een helder beeld van de sterke en zwakke onderdelen van de school...

  >
 • Certificering volgens de PAN-Q norm

  Aan de hand van het door de school ontwikkelde Kwaliteits handboek...

  >
 • Werken aan kwaliteit

  U beschikt over zelf gekozen Instrumenten om uw kwaliteitszorg...

  >
 • Leerstof afstemmen op uw school
  • Beleid voor het gebruik van ICT in het onderwijs.
  >
 • Leerstof afstemmen op uw school

  Een goed geformuleerde leerlijn die op schoolniveau helderheid...

  >
 • Leerstof afstemmen op uw school

  Een goed geformuleerde leerlijn die op schoolniveau helderheid...

  >
 • Leerstof afstemmen op uw school

  Een goed geformuleerde leerlijn die op schoolniveau helderheid...

  >
 • In het vrijeschoolonderwijs

  Het leiderschap is gedefinieerd en de ontwikkelrichting...

  >
 • Meedenken met uw vragen

  Een actiegericht plan van aanpak en, indien gewenst, begeleiding...

  >
 • U kunt een ouderavond (met een eigen thema) vorm en inhoud geven...

  >
 • U kunt een ouderavond vorm en inhoud geven, er is kennis en...

  >
 • Deskundige gesprekspartner voor de intern begeleider

  Helder zicht op het zorgsysteem van de eigen school, de...

  >
 • Uw project wordt van begin tot eind professioneel begeleid.

  >
 • De school doorgelicht

  Een analyse van de school met een plan van aanpak waarin de...

  >
 • Certificering van sociaal-emotionele vaardigheden

  Certificering van de school als Regenboogschool: met een...

  >
 • Zicht op de fase waarin de eigen school zich bevindt en zicht op...

  >
 • Nieuwe inspiratie op doen

  Teamleden herkennen eigen en andermans onderliggende waarden en...

  >
 • Stapsgewijs schoolbeleid maken

  Geformuleerd schoolbeleid waarmee de komende 4 jaar gewerkt kan...

  >
 • Adequaat gebruik van het leerlingvolgsysteem

  Een adequaat leerlingvolgsysteem waarmee de leerlingen gevolgd...

  >
 • Gebruik van Volglijn in kaart

  Beeld van Volglijn-gebruik op schoolniveau en start voor een...

  >
 • Enquête op maat

  Resultaten van de op maat gemaakte enquête die voor uw...

  >
 • Instrument voor meting van de kwaliteit van school

  U bent vaardig in het werken met dit concrete instrument waarmee...

  >