Bewegen helpt bij het leren

Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Onderzoekers uit Groningen stelden vast dat leerlingen al na twee jaar een leerwinst van vijf maanden boekten. Het experiment 'Fit & Vaardig op school' toont aan dat leerlingen zich na de Fit & Vaardigles beter op hun schooltaken kunnen concentreren. Staatssecretaris Dekker is enthousiast over deze bevindingen. Hij ziet ook een relatie met een gezonde leefstijl en het streven om leerlingen meer en beter bewegingsonderwijs te bieden op de basisschool.