Conferentie 2019 - Verbeeldingskracht!

Conferentie 2019 - Verbeeldingskracht!

Een voorwaarde om vrij en zelfstandig te kunnen denken
 

Een gezonde verbeeldingskracht geeft aanzet tot creativiteit, initiatieven nemen, relativeringsvermogen, ontwikkeling. De kracht van verbeelding, beelden als taal van de ziel, vormen een/de rode draad door de vrijeschool. Alle vrijeschoolkinderen groeien op met de prachtigste verhalen. Deze vertelstof verbindt en spreekt tot de verbeelding. Het is niet alleen de vertelstof die mogelijk maakt dat kinderen zich de dingen kunnen voorstellen. 

Ook bij rekenproblemen, het schrijven van teksten, economische aardrijkskunde of het doen van een spel bij de gym, hebben de kinderen verbeeldingskracht nodig. Het brede aanbod op de vrijeschool geeft vele mogelijkheden om verbeelding te ontwikkelen. Een gezonde verbeeldingskracht geeft aanzet tot creativiteit, initiatieven nemen, relativeringsvermogen, ontwikkeling. Door de kracht waarmee kinderen zich zaken kunnen voorstellen, ontstaat ook een ruimte waarbinnen zij tot krachtige gedachten kunnen komen. Hiermee is verbeeldingskracht een voorwaarde om vrij en zelfstandig te kunnen denken.

Datum 5 april 2019 
Tijd 9.30-16.30 uur
Locatie Vrijeschool Michaël te Bussum

Voorlopig programma
​09:30-10:00       Inloop en aanmelden
10:00-10:10       Welkom
10:10-11:00       Muziek
11:00-12:00       Lezing
12:00-12:15       Koffie en thee
12:15-13:15       Workshop ronde 1
13:15-14:15       Lunch
14:15-15:30       Workshop ronde 2
15:30-15:45       Koffie en thee
15:45-16:15       Afsluiting
16:15-17.00       Borrel

Doelgroep
Onderbouwleerkrachten, kleuterleerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, directeuren, onderwijs-/klassenassistenten.

Meer informatie
Gerben Deenen M: 06 21 84 46 94 of E: g.deenen@bvs-schooladvies.nl
Lisette Stoop M: 06 14 14 13 93 of E: l.stoop@bvs-schooladvies.nl

​Prijs
€ 97,50 per persoon, voor studenten € 50,-
U kunt zich nu alvast aanmelden voor de conferentie via onderstaand formulier. Het workshopprogramma is nog niet bekend.

Lerarenregister
Deze conferentie is voor 5 RU gevalideerd door


Schoolleidersregister
Dit aanbod is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

 

 
1 Start 2 Complete
Toestemming

Bij BVS-schooladvies staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de AVG.

De (persoons)gegevens die u op onze website invult voor één of meerdere van onze diensten worden door BVS-schooladvies zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door u aangevraagde dienst en communicatie daarover met u, ter beantwoording van uw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met u. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden om u per mail op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Indien u geen informatie en/of aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u dat op de online formulieren voor het aanvragen van diensten aangeven of daarna via admin@bvs-schooladvies.nl.

BVS-schooladvies houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kunt lezen in ons ‘Reglement verwerking van persoonsgegevens’.