Driejarige subsidie muziek in het po

Het Fonds voor Cultuurparticipatie/FCP heeft de regeling Impuls muziekonderwijs primair onderwijs opengesteld. Scholen kunnen gedurende drie schooljaren een driejarige subsidie bij het FCP aanvragen. Voor activiteiten die in schooljaar 2016-2017 starten loopt de aanvraagtranche tot april 2016. Een van de voorwaarden voor de subsidieaanvraag is dat er een samenwerkingsovereenkomst met een lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise moet zijn.

(Algemene Vereniging Schoolleiders, 10-11-2015 13:26 lees verder )