Opleiding - Fenomenologie voor bovenbouwleraren van vrijescholen - door VSZH

Je geeft les op de bovenbouw van een vrijeschool in Nederland of Vlaanderen. Je bent meer of minder bekend met de karakteristieke manier waarop de vrije-scholen de science vakken aanbieden. Fenomenologische scholing kan je daarbij helpen. Maar hoe maak je daar werk van? In de fenomenologische benadering wordt bij het vrijeschoolonderwijs het wezenlijke kenbaar van de natuurwetenschappelijke vakken. Zonder deze scholing zijn we vaak overgeleverd aan de bekende wetenschappelijke modellen en theorieën, waarmee we de verschijnselen oorzakelijk en functioneel verklaren. Zo’n reductionistische benadering doet geen recht aan de grondbeginselen van de vrijeschool. Een tiental ervaren vrijeschooldocenten in de vakken biologie, natuur- en scheikunde, ontwikkelt voor het derde jaar op rij een Opleiding Fenomenologie. Ook dit schooljaar bieden zij deze opleiding aan voor alle bovenbouwleraren. Laat je inspireren door ervaren collega’s en ontdek hoe deze opleiding jezelf en je lessen verrijken.

Klik hier voor meer informatie. Duur cursus: 10 dagen, te Zeist.

Datum: 
donderdag, 31 januari, 2019  

Segment: