Leerlingonderzoeken en NIO (schoolkeuze-adviestest)

Klik hier voor aanvraagformulieren van leerlingonderzoeken.

Klik hier voor het aanvragen van een onderzoek door ouders.

Klik hier voor de informatiebrief, toestemmingsverklaring en folder van de NIO, (schoolkeuze adviestest).