Impuls muziekonderwijs

Kinderen maken muziek; We kunnen u ondersteunen bij de aanvraag.
Via de Impuls muziekonderwijs kunnen scholen de komende drie schooljaren subsidie krijgen om te investeren in meer en beter muziekonderwijs. U kunt dit geld gebruiken voor scholing van leerkrachten, een meer structurele inbedding van muziekonderwijs in het curriculum én samenwerking met buitenschoolse partners op muziekgebied, zoals muziekscholen, orkesten en poppodia. De school betaalt zelf een deel van de projectkosten. U kunt de subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Op de website van het FCP vindt u alle relevante informatie.