Inzet docent vo als vakdocent po verruimd

Vanaf schooljaar 2016-2017 is het wettelijk mogelijk dat docenten uit het vo als vakdocent mogen lesgeven in het po. De beperking dat een vo-docent alleen vreemde talen en enkele creatieve vakken in het po mag geven, is weggehaald. De wetgeving is aangepast in het kader van het plan van aanpak Toptalenten: scholen hebben zo meer ruimte hun onderwijs flexibel in te richten.
(Algemene Vereniging Schoolleiders, 23-09-2016 14:27 lees verder )