Divers (v-e)

Coaching: leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid

Steeds meer wordt er ook in het voortgezet vrijeschoolonderwijs gekozen voor (maatwerk)trajecten waarbij leerlingen hun eigen leerroutes kiezen en er geen traditionele lessen meer gegeven worden, maar leerlingen zelfstandig door een programma heen werken. Hoe begeleid je een leerling die nog lerende is in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, die wel een planning kan maken maar het moeilijk vindt om zichzelf daaraan te houden, of hoe maak je inzichtelijk welke vaardigheden de leerling nog verder kan ontwikkelen?

Intervisie voor leidinggevenden

Als leidinggevende op een vrijeschool loop je tegen allerlei zaken waarbij je een standpunt moet bepalen alvorens het juiste besluit te nemen. Het doel van intervisie is dat je je leidinggevende kwaliteiten ontwikkelt. Met behulp van zelfreflectie en het verruimen van je blikveld door de inbreng van de andere deelnemers krijg je meer grip op je eigen denk- en leerproces.

Van dans naar euritmie

op de bovenbouw van de vrije school

In principe wordt de ontwikkeling van de opgroeiende kinderen en de betreffende bewegingsstof als leerlijn gevolgd daarnaast wordt de cursus bepaald door de vragen van de studenten: Na een intensieve cursus kunnen de trainees hun nieuwverworven talenten toepassen in hun werk op de vrije school. Reflecterend op wat dit teweeg brengt worden de vervolgstappen gezet.

Pagina's

Abonneren op RSS - Divers (v-e)