Divers (v-e)

Leidinggeven aan teams op een vrijeschool

Leiding geven aan mensen en processen

Hoe ga je om met sturing en verantwoordelijkheid enerzijds en vrijheid en autonomie passend bij het DNA van de vrijeschool anderzijds. Hoe stel je doelen? Hoe betrek je docenten bij het realiseren van de doelstellingen van je school? Welke docenten heb je wanneer nodig om je doelstellingen te realiseren? Hoe ontwikkel je als teamleider of coördinator door enerzijds je te verantwoorden aan je rector en anderzijds sturing te geven aan je team. Je leert deze cursus om een veranderproces te gaan waarbij je gezamenlijke doelen stelt en je team meeneemt.

Verbindende communicatie

Hoe moeilijk is het om in een vergadering precies onder woorden te brengen wat je wil zeggen? Om in een gesprek met een boze ouder niet in de verdediging te schieten, maar bij jezelf te blijven? Om echt te luisteren naar een klacht van een mentorleerling zonder al meteen vijf oplossingen te bieden? Kortom: om in de communicatie in verbinding te blijven met jezelf en je gesprekspartner. Na een korte inleiding werken we aan een aantal principes in de communicatie.

Vormtekenen: leerlijn en onderwijsaanbod

Wanneer Steiner spreekt over het onderwijs in tekenen bedoelt hij vaak het onderwijs in vormtekenen. In verschillende voordrachten en uitwerkingen daarvan worden aanwijzingen gegeven op vier gebieden.
- Het vormtekenen als ondersteuning van ontwikkelingsfasen.
- Het vormtekenen als voorbereiding op de geometrie
- Het vormtekenen als voorbereiding op het schrijfonderwijs
- Het vormtekenen zoals dat in verschillende culturen gegroeid en uitgewerkt is
- Het vormtekenen ter ondersteuning van temperamenten en leerstijlen.

Temperamenten

“Er zijn zoveel temperamenten als dat er mensen op deze aarde zijn”

Wanneer we vanuit het vierledig mensbeeld kijken naar de temperamenten dan gaat het om de kleuring, de dynamiek die zich tussen deze vier afspeelt. Net zoals vier basiskleuren (CYMK) alle kleuren tevoorschijn kunnen toveren zo tonen de temperamenten zich in een veelzijdige kleuring. Het gaat in deze echter om de grondkleur. Hoe zetten we de kracht van temperament in als mogelijkheid voor de toekomst en hoe leren we het kind om te gaan met de scherpe kantjes, het temperament als hindernis.

Pagina's

Abonneren op RSS - Divers (v-e)