Divers (v-e)

Periodeonderwijs ontwerpen

Het periodeonderwijs vormt de kern van het vrijeschoolonderwijs. BVS-schooladvies heeft zich voorgenomen de kracht van het periodeonderwijs de komende jaren in het licht te zetten vanuit de rotsvaste overtuiging dat vrijeschoolonderwijs in het algemeen en periodeonderwijs in het bijzonder vaardigheden en vermogens kunnen ontwikkelen die mensen helpen om hun individuele pad in het leven gestalte te geven. Tijdens deze studiemiddagen gaan we uit van de drie bekende uitspraken van het vrijeschoolonderwijs:
- Leerstof is ontwikkelingsstof
- Worden wie je bent

Beeldende vormgeving van getuigschriften

Binnen ons vrijeschoolonderwijs is het gebruikelijk dat leraren op een kunstzinnige wijze vorm geven aan het getuigschrift (tekening, schildering, enz.). Vele leraren besteden daar (te) veel tijd aan. Vandaar dat deze cursus erin voorziet, dat binnen acceptabele tijd deze vormgeving tot stand kan komen ongeacht de kunstzinnige vermogens van een leerkracht.

Werkwijze
Tijdens deze middagen werken leerkrachten aan de kunstzinnige afwerking van de getuigschriften. In dit werk worden zij ondersteund door de onderwijsadviseur.

Bordtekenen

Als de kinderen hun eerste stap van kleuterklas naar onderbouw maken verandert hun wereld fundamenteel. De kleuterklas was een omgeving waarin spel en activiteit centraal stond. Nu in de eerste klas staat de leerkracht, de leerstof centraal. Ook de “richting” van de klas verandert. In de kleuterklas was overal een activiteit te vinden. Ook nu nog zindert de klas van activiteit echter vaak is de richting van de aandacht gericht naar het bord. Het bord is dus erg bepalend in wat de kinderen visueel in de klas waar nemen.

Coaching in de eigen school

Goede ondersteuning van leraren

In veel scholen zoeken leraren naar verbetering van hun onderwijs. Veel nieuwe leraren komen de scholen binnen en vragen ondersteuning. Meer en meer wordt gezocht naar mensen binnen de organisatie die de ondersteuning van nieuwe leraren verzorgen. Maar ook de zittende mensen die hun eigen werk willen verbeteren krijgen steun van collega’s of intern begeleiders.  Intervisiegroepen, begeleiding door iemand van buiten de school zijn bekende hulpmiddelen. Intern begeleiders kijken ook naar het onderwijs van de leraren, vaak nog gericht op leerlingen die extra zorg behoeven.

Netwerk Schoolleiders

Schoolleiders dragen de organisatie, faciliteren persoonlijke ontwikkeling en verzorgen de onderwijskwaliteit. Dit zijn zo drie van de vele taken van een schoolleider. Het tegelijkertijd ondersteunen van de kenniswerkers (Weggeman, 2012) zodat gestuurd kan worden op wat leerkrachten dagelijks ontmoeten, het innoveren vanuit de vrijeschoolvisie en het aansturen op wat maatschappelijke kwaliteitseisen zijn, maakt de taak schoolleider tot een koorddanser die hierin voortdurend een evenwicht moet vinden. Vitaal en Dienend leiderschap vragen dus om een goed zicht op de school als organisme.

Pagina's

Abonneren op RSS - Divers (v-e)