Divers (v-e)

Het mentoraat in de vrijeschool

De mentorklas is binnen het vrijeschoolonderwijs de sociale basis waar leerlingen oefenen om deel te nemen aan een gemeenschap, opdat zij later in de volwassen wereld hun actieve plek kunnen innemen. Iedere docent heeft de taak om de leerling hierbij te begeleiden. Als mentor sta je echter nog iets dichter bij de klas en de individuele leerling. Je maakt deel uit van hun sociale basis, helpt hen als groep samen te leven en te werken en als individu zich verder te ontwikkelen. Dit kan verrijkend zijn, maar soms ook (te) enerverend.

Activerende didactiek

Samen onderwijs maken

Hoe maak je de leerling meer betrokken bij het onderwijsproces? Wanneer leerlingen uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de les en het leerproces en de docent dit aan hen durft over te laten, ontstaat er ruimte om samen onderwijs te maken. Activerende werkvormen helpen de leerling om zelf aan het werk te gaan en de docent om de leerling te observeren en beter te zien wat elke individuele leerling aan begeleiding nodig heeft. Hierdoor wordt differentiëren een vanzelfsprekendheid en geen tijdrovende opgave.

Regenboog Train de Trainer Middenbouw

Trainer worden

In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheden worden vergroot. Daarnaast leren de leerkrachten specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen. Klik hier voor de printfolder met meer informatie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Divers (v-e)