Rondom het kind

Rondom het Kind is gebaseerd op de antroposofische pedagogie van 0-7 jaar en sluit aan bij de vrijeschool. Elke betrokkene die iets te vertellen heeft over een lezing of ervaring, over achtergronden van het werken met kinderen of die met kinderen in deze leeftijdsgroep werkt kan meewerken. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

Klik hier voor de website.