Gea Weeren

Functie: 
Senior adviseur, Schoolpsycholoog, registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Expertise: 
Sociaal-emotioneel trainer, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, ontwikkelingsstoornissen (m.n. vanuit antroposofisch oogpunt)
Telefoonnummer: 
(06) 13 23 49 19