Nieuws

  • Afgelopen woensdag 19 september waren we uitgenodigd door het platform "Met ons kun je lezen en schrijven" om een toelichting te geven op "zo leren kinderen lezen en spellen".

  • Op 8 november 2018 start de applicatiecursus voor onderbouwleerkrachten. Het doel is om thuis te raken in enerzijds de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur en anderzijds moed en inzicht te verwerven om nieuwe keuzes te maken binnen de eigen school.

  • Op 19 september start de cursus Periodeonderwijs ontwerpen.BVS-schooladvies heeft zich voorgenomen de kracht van het periodeonderwijs de komende jaren in het licht te zetten vanuit de rotsvaste overtuiging dat vrijeschoolonderwijs in het algemeen en periodeonderwijs in het bijzonder vaardigheden

  • Op 15 september as. start de opleiding voor vrijeschool bovenbouw leerkrachten weer. Van deze tweejarige opleiding zijn de leerinhoud en didactische werkvormen  geïnspireerd door de antroposofische visie op mens en samenleving.

  • Op 7 september starten de cursussen Een rekenrijkere klas module 1 en Een rekenrijkere klas module 2.

  • Verantwoordelijkheid en eigenaarschap; subassertief en assertief reageren; verschil tussen inhoud en proces; erkennen en herkennen; goed en fout; invullen en checken.

  • Speciaal voor pedagogisch medewerkers in de BSO en kinderopvang ontwikkeld, een bijeenkomst waar de sociale opvoeding van kinderen centraal staat,  geïnspireerd op de achtergronden de Regenboogtraining.

  • Door Saskia Snikkers. Naast mijn werk als schoolpsycholoog bij BVS-schooladvies, heb ik de afgelopen jaren ook als onderzoeker van het Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de vrijeschool.

  • In het tijdschrift Didactief verscheen een artikel over het onderzoek Schrijven in peerrespons, waar onze adviseur Annechien Wijnbergh aan meewerkte:

  • Vandaag publiceert de Vereniging van vrijescholen voor de allereerste keer de Staat van het Vrijeschoolonderwijs. Afgelopen woensdag werden de eerste exemplaren door voorzitter Rian van Dam overhandigd aan Lisa Westerveld (GroenLinks), Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP).