Per 1 januari 2020 nieuwe directeur/bestuurder (1-11-2019)

Het is vandaag 10 jaar geleden dat ik (Hans Passenier) begon als directeur voor de begeleidingsdienst voor vrijescholen in Driebergen. Het waren 10 prachtige jaren waarin de naam veranderde in BVS-schooladvies, de organisatie verhuisde naar Utrecht en zich ontwikkelde tot een organisatie die het vrijeschoolonderwijs op veel fronten ondersteunt. Een ontwikkeling die gepaard is gegaan met een gestage groei van leerlingen en scholen in het vrijeschoolonderwijs. Er staan nu flink wat nieuwe uitdagingen te wachten. Dat was voor mij het moment om na te denken over de volgende stap. Uiteindelijk heb ik besloten om per 1 januari 2020 het stokje als directeur/bestuurder over te willen dragen. De raad van toezicht en medewerkers van BVS-schooladvies hebben in de afgelopen tijd een intensief proces gevolgd en hebben uiteindelijk Elard Pijnaken gevonden als opvolger.

We zijn blij dat Elard deze taak per 1 januari a.s. overneemt. Hij zal vanaf januari de gelegenheid zoeken om kennis te maken met alle klanten en leveranciers van BVS-schooladvies. Ik zelf zal tijd hebben het werk aan hem over te dragen en daarna mag ik als adviseur nog betrokken blijven bij de inhoudelijke ondersteunende trajecten. We wensen Elard een goede start.

Hartelijke groet,
Hans Passenier