5 januari 2021 - gedicht

Elke dag een gedicht tijdens de lockdown 
Cultuur geeft verbinding

Drie sommen voor rekenen
Vier lesjes voor taal 
Een opdracht voor tekenen 
En schrijf ook een verhaal

Één lesje voor Engels
Sta voor gym op je kop
Welke plant heeft drie stengels?
En hoe schrijf ik.... STOP!

Auteur: Rikke Heesen