Aanbod BVS op schoolleidersregister po (19-12-2017)

BVS heeft haar aanbod, dat voor schoolleiders relevant kan zijn om gebruik van te maken en geschikt is om aan te melden bij schoolleidersregisterpo.nl, nu ook geregistreerd bij www.schoolleidersregisterpo.nl. In een eerder nieuwsbericht stond informatie over het register per 1 januari 2018.

Het aanbod van BVS is ingedeeld in informeel leren. Dat houdt in dat de schoolleider zelf middels een portfolio inzichtelijk maakt op welke (deel)thema's hij/zij zich ontwikkeld heeft en hoe. Het betreft het aanbod:
- individuele coaching van de schoolleider
- kwaliteitszorg
- leiderschap in de vrijeschool
- schoolontwikkeling
- teamontwikkeling
- visieontwikkeling
- WMK-PO
En de open cursussen:
- het leiden van een vrijeschool
- teamontwikkeling in een professionele cultuur

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Hans Passenier M: 06-52 00 39 75 of E: h.passenier@bvs-schooladvies.nl.