AVG bij BVS (9-5-2018)

Per 25 mei as. is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. BVS is nu meer dan een jaar bezig om zich hierop voor te bereiden. Samen met de andere leden van EDventure hebben we ons gebogen over de AVG-wet en juridisch ons privacybeleid voorbereid.

Veel van de scholen en organisaties waarvoor we werken zijn we Verwerker van persoonsgegevens. In die rol en ook de rol van Verwerkersverantwoordelijke en Subverwerker bereiden wij overeenkomsten  voor die AVG-proof zijn. We zorgen dat bij alle nieuwe projecten die we op uw school of in uw organisatie uitvoeren direct een AVG-overeenkomst sluiten die hierop van toepassing is. We zorgen dat alle lopende projecten met terugwerkende kracht ook onder een AVG-overeenkomst komen te vallen. Ook leerlingonderzoeken, ISO-pakketten en Ondersteuningspakketten en Volglijn worden meegenomen. Persoonsgegevens bij cursus en productbestellingen worden middels een privacyverklaring op de website gedekt.

Het is dus niet nodig om van uw organisatie uit ons een overeenkomst te sturen.

We leggen nu de laatste hand aan deze overeenkomsten. Zodra dit af is ontvangt u als er een lopend project is op uw school of in uw organisatie een AVG-overeenkomst. Anders ontvangt u dit bij een eerstvolgend nieuw project. We verwachten dit vóór 25 mei aan u toe te kunnen sturen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke van der Ree, E: m.vander.ree@bvs-schooladvies.nl T: 030 28 19 656.