Cadeaubon voor 1ste 5 scholen: advies 2,5 uur passend onderwijs (02-10-2017)

De rijke leeromgeving van de vrijescholen is al voor veel kinderen passend onderwijs. Toch zijn er ook nog veel vragen/uitdagingen. Deze komen bijvoorbeeld voort uit de dagelijkse praktijk van leerkrachten of onderwijsbeleid. BVS-schooladvies wil haar expertise graag inzetten bij het beantwoorden van deze didactische, sociaal-emotionele en beleidsmatige vragen/uitdagingen rondom de verdere uitvoering van passend onderwijs.
 
Daarom bieden wij u hierbij een kennismaking aan met de uitbreiding van onze diensten ‘passend onderwijs’. Deze ondersteuning kan o.a. bestaan uit:
Een klasbezoek met nagesprek;
een vorm van co-teaching;
concrete handelingsadviezen naar aanleiding van een gedrags- of leervraag van een leerling of een groepje leerlingen.
een andere vorm van advies en/of ondersteuning van een leerkracht, interne begeleider of Rt’er.

Doelgroep: Leerkrachten, IB’ers, remedial teachers

Deze cadeaubon geldt voor de eerste vijf scholen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Siers: M (06) 12 02 20 83 of E m.siers@bvs-schooladvies.nl.