Curriculum.nu herziening (6-10-2017)

Tot 13 oktober kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum. Voor 9 vakgebieden buigen zij zich, in zogenoemde ontwikkelteams, over de vraag wat leerlingen moeten leren om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan. Inschrijven kan via www.curriculum.nu.

Het is voor het eerst dat Nederlandse leraren en schoolleiders uit het po en vo gezamenlijk aan de slag gaan met curriculum om te zorgen voor minder overladenheid, een betere samenhang en doorlopende leerlijnen. BVS schooladvies ziet dit initiatief als een kans voor vrijescholen om hun stem te laten horen in het proces waarin de kerndoelen worden herzien. Wij hopen dan ook dat er schoolleiders en leraren van vrijescholen zijn die hierin willen bijdragen.

Klik hier voor een flyer.