Directeur Elard Pijnaken (7-1-2020)

Elard: "Vanaf 1 januari volg ik Hans Passenier op als directeurs van BVS-Schooladvies. Ik verheug me op de samenwerking met de vrijescholen in en buiten Nederland.

De afgelopen jaren was ik naast mijn werkzaamheden als adviseur bij BVS-schooladvies ook rector van respectievelijk De Vrije School Den Haag en het Marecollege in Leiden. Met veel plezier ben ik betrokken geweest bij de vormgeving van vrijeschoolonderwijs en de organisatie die dit ondersteunt.

Na het afronden van de vrijeschool Pabo heb ik de toneelschool in Brussel met goed resultaat afgerond. Al snel begon ik naast verschillende toneelprojecten met lesgeven op het Rudolf Steiner College Rotterdam. Toen ik daar deel uitmaakte van de schoolleiding heb ik bedrijfskundig management gestudeerd om de verschillende organisatieprocessen rondom de groei van de school te helpen inrichten. Na 10 inspirerende en leerzame jaren ben ik op het eiland Tiengemeten gaan wonen om te werken in de psychiatrie in combinatie met het schoolleiderschap op de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland.

Toen ik in 2012 rector werd op De Vrije School Den Haag heb ik een Master gedaan in Management and Education waar ik wetenschappelijke inzichten heb kunnen verbinden met de achtergronden van de vrijeschool. Toen bekend werd dat Hans Passenier zijn leidinggevende taken wilde neerleggen maar nog wel als adviseur wilde werken voor BVS-schooladvies zag ik dat als kans om op deze interessante functie te solliciteren en daarmee me verder te ontwikkelen in goed en toekomstgericht vrijeschoolonderwijs met als doel in te kunnen spelen op vragen van vrijescholen en ze hierin te begeleiden."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elard Pijnaken: E e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl of M (06) 16 77 87 93