Invoering lerarenregister vanaf 2018 een feit (30-10-2017)

Afgelopen februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet op het beroep van leraar en het lerarenregister. De Onderwijscoöperatie werkt aan de invoering van het register met ingang van 2018. De beroepsgroep zelf stelt hiervoor de herregistratiecriteria op en de regels voor het valideren van het professionaliseringsaanbod. EDventure, waar BVS schooladvies lid van is, werkt al een aantal jaar met de Onderwijscoöperatie samen aan de realisatie van het lerarenregister en heeft samen met het onderwijsveld veel scholing ontwikkeld die gevolgd kan worden door leraren en opgenomen kan worden in het register.

In de afgelopen twee jaar heeft BVS al haar cursusaanbod al op Registerleraar.nl gezet. Hiermee wil BVS leraren faciliteren. Voor 2017/2018 is veel van het cursusaanbod al door Registerleraar.nl gevalideerd. Zodra de herregistratiecriteria van het aanbod bekend zijn zal het opnieuw gevalideerd worden. Dit geldt waarschijnlijk voor aanbod vanaf het schooljaar 2018/2019.