Onze experts VO (30-5-2018)

Elard Pijnaken is bijna 20 jaar werkzaam in het voortgezet vrijeschoolonderwijs, met uitstapjes als schoolleider in het primaire vrijeschoolonderwijs en docent op de Hogeschool Rotterdam. Aanvankelijk was hij dramadocent en docent in de middenbouw. Al snel werd hij lid van de schoolleiding op het Rudolf Steiner College Rotterdam waarna hij rector werd op De Vrije School Den Haag en momenteel rector is op het Marecollege.
 
Als onderwijsadviseur heeft hij expertise op het gebied van onderwijsontwikkeling, activerende didactiek, klassenmanagement, organisatieontwikkeling en begeleiding van teamleiders, conrectoren. Ook het coachen van vrijeschooldocenten behoort tot zijn expertise.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elard Pijnaken: E e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl of M (06) 16 77 87 93.

Naast Elard zijn ook andere onderwijsadviseurs werkzaam binnen het voortgezet vrijeschoolonderwijs:

Jeanneke Brosky is inzetbaar rondom Onderwijsontwikkeling, leerlingbetrokkenheid, (activerende) didactiek en pedagogiek, klassenmanagement, teamontwikkeling, communicatie, begeleiding bovenbouwdocenten en -teams, organisatorische aspecten voortgezet vrijeschoolonderwijs. E j.brosky@bvs-schooladvies.nl of M (06) 30 17 67 43.

Annechien Wijnbergh is inzetbaar rondom sociaal-emotionele ontwikkeling, Regenboog, directe instructie, ondersteuning en nascholing in de klas, en kunstzinnige vakken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annechien Wijnbergh: E a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl of M (06) 52 05 59 43.

Paul van Meurs is inzetbaar voor sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnig werken, coöperatief werken, periode-onderwijs en vrijeschoolpedagogiek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Meurs: E p.v.meurs@bvs-schooladvies.nl of M (06) 13 54 29 06.

Hans Passenier is inzetbaar voor interim management, projectmanagement, bouwmanagement, schooldiagnoses, teamontwikkeling, cultuurverandering (professionele cultuur), menskundige organisatieontwikkeling en opleidingscoördinator. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Passenier: E h.passenier@bvs-schooladvies.nl of M (06) 52 00 39 75.