Paul van Meurs (5-12-2017)

Mijn naam is Paul van Meurs. Ik wil mij middels deze korte tekst even opnieuw voorstellen als senior onderwijsadviseur binnen BVS-schooladvies. De laatste drie jaren was ik, voor drie dagen per week, verbonden als schoolleider en stafmedewerker aan een vrijeschool in het zuiden van het land. Parallel aan deze werkzaamheden heb ik een opleiding gevolgd tot vakbekwaam schoolleider. Afgelopen september heb ik deze opleiding met succes afgerond. Op dit moment ben ik weer geheel verbonden aan BVS-schooladvies. De afgelopen jaren, opleidingen en ervaringen maken dat ik me binnen het werk meer wil gaan richten op een tweetal zaken die ik van actueel belang acht:

  • Het ondersteunen van schoolleiders. Ik heb leren zien hoe intensief en belangrijk dit werk is en voor welke uitdagingen schoolleiders geplaatst worden. Ik wil me dan ook graag ondersteunend binnen dit werkveld in gaan zetten. Ik kan ondersteunen bij de kwaliteitszorg, het personeelsbeleid, de scholing en de persoonlijk ontwikkelingsplannen, de onderwijskwaliteit, de onderlinge communicatie en de organisatieontwikkeling.
  • Ik heb kunnen zien en beleven in welk spanningsveld leraren dagelijks moeten functioneren. Vanuit een ideaal staan in een maatschappij waarbij opbrengsten en resultaten een belangrijke plaats innemen. Ik zie het als belangrijk om leraren te ondersteunen in het ontwerpen van goed vrijeschoolonderwijs waarin leerlingen en leerkracht centraal staan. Verdieping in de achtergrond van de antroposofische pedagogie is nodig om te komen tot een stevig fundament voor keuzes in het dagelijks handelen. Onderwijs laten groeien tot kunstzinnig onderwijs vraagt immer om intense verdieping.

Daarnaast wil ik mij natuurlijk graag in blijven zetten voor systeembegeleiding waarbij leraren ondersteund worden in- en gereflecteerd worden op hun onderwijspraktijk. De scholen groeien sterk en een nieuwe stroom leerkrachten verbindt zich met het vrijeschoolonderwijs. Directe lerarenbegeleiding zie ik dan ook als de eerste stap in ‘onderwijsvernieuwing’, in het ingroeien in het vrijeschoolonderwijs. Binnen de dienst zijn het rekenwiskundeonderwijs, het onderwijs in de beeldende kunstvakken, het werken aan het sociaal emotionele klimaat van klas en school en het verzorgen van opleidingen en cursussen werkgebieden waarin ik scholen graag de komende jaren wil ondersteunen en begeleiden. Ik zie uit naar een prettige en intensieve samenwerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Meurs: E p.v.meurs@bvs-schooladvies.nl of M (06) 13 54 29 06.