Save the date: Conferentie sexualiteit (5-12-2019)

Seksualiteit: een thema dat ons allen raakt in het werkveld
Steeds opnieuw blijken mensen in het werkveld van de antroposofische kinderopvang en op Vrijescholen handelingsverlegen in situaties waar seksualiteit een rol speelt. Hierdoor ontstaan situaties die met meer kennis en samenwerking verholpen kunnen worden. Daarom organiseert de School-vAK in nauwe samenwerking met BVS-schooladvies gezamenlijk een conferentie voor het werkveld Antroposofische Kinderopvang en het Vrijeschool basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens deze conferentie belichten we dit actuele en maatschappelijk relevante thema van verschillende kanten, van kindertekeningen tot gendervraagstukken.

Een conferentie waar kennis, kunde en samenwerking worden uitgediept
Deze conferentie is bedoeld om kennis te vergroten en om de samenwerking rondom het thema seksualiteit binnen de antroposofische kinderopvang en het vrijeschoolonderwijs te versterken. Met als doel dat alle betrokken partijen elkaar sneller en beter weten te vinden. Zodat ouders, kinderen, docenten en pedagogisch medewerkers op een effectieve wijze begeleid en geholpen worden. Zodat er minder incidenten plaatsvinden en de incidenten die zich voordoen een betere afloop hebben voor de betrokkenen.

Deze dag bestaat uit diverse lezingen, werkgroepen en een netwerkborrel waar pedagogisch medewerkers, docenten, leidinggevenden en schoolleiders hun kennis en netwerk kunnen uitbreiden en verstevigen.

Specificaties
Datum: Zaterdag 7 maart 2020, 09.00 - 17.00 uur
Locatie: Rudolf Steiner College Rotterdam
Organisatie: School voor Antroposofische Kinderopvang in nauwe samenwerking met BVS-schooladvies
Doelgroep: Werkveld antroposofische kinderopvang 0-13 jaar & vrijescholen 4-18 jaar (onderbouw en bovenbouw)
Kosten: € 90,-, inclusief lunch en borrel na afloop.

Aanmelden
www.school-vak.nl (vol is vol).