Udens College - nieuwe vrijeschool (17-2-2020)

Op het Udens college is dit schooljaar een initiatiefgroep gestart om voortgezet vrijeschoolonderwijs te realiseren. Op hun website staat: “Waldorf Uden is een initiatief van het Udens College. Het is een vrijeschoolstroom in oprichting, waarbij de brede ontwikkeling van kinderen centraal staat.”

De initiatiefgroep bestaat uit 5 leraren/medewerkers van het Udens college die sterk gesteund worden door de bestuurder Ad van Kemenade. Dit schooljaar hebben ze BVS-schooladvies gevraagd om hun initiatief te begeleiden en ondersteunen.

Werkgroepleden Joyce Römkens en Esther Bergen volgden samen de opleiding tot vrijeschoolleraar VO bij BVS-schooladvies. “We wisten wat we in huis haalden met Hans Passenier: 'Professioneel, niet-commercieel én constructief inhoudelijk en praktisch advies, passend bij de regio waarin we de school willen realiseren. Sturend en relativerend waar nodig. Wijzend op speerpunten en zogenaamde 'must-do's'. Dankzij BVS voelden we ons telkens gesteund goed gefundeerd onze weg te vervolgen”.

Op hun website staat: Het vrijeschool-onderwijs groeit. Er is alleen nog geen school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Noordoost-Brabant. Het Udens College zet zich in om voor alle leerlingen uit Uden en omgeving dicht(er)bij huis geschikt en goed onderwijs te bieden. In de onderwijskundige visie van het Udens College is ruimte om een Waldorf-stroom aan te bieden. In de lijn van de leerling als vertrekpunt zetten we de nieuwe stap richting een Waldorf-stroom.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Hans Passenier op E: h.passenier@bvs-schooladvies.nl en M: (06) 52 00 39 75.