VO-Cursus coaching - leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid (dd. 9-6-2020)

Hoe begeleid je een leerling die nog lerende is in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, die wel een planning kan maken maar het moeilijk vindt om zichzelf daaraan te houden, of hoe maak je inzichtelijk welke vaardigheden de leerling nog verder kan ontwikkelen? In deze cursus gaan we in op de diverse aspecten van het coachen van leerlingen, waaronder coachingsvaardigheden (hoe spreek je denken, voelen en willen aan), peercoaching, verschillende vormen van feedback geven, samenwerking met vakdocenten, het maken van vakoverstijgende opdrachten, diverse vormen van verslaglegging en leerstijlen en -strategieën.

Utrecht, 3 middagen, €319,-

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.