Volglijn: aanpassingen in 2018 (9-1-2018)

Circa 30 vrijescholen in Nederland gebruiken op dit moment het volgsysteem Volglijn, het klas- en leerlingvolgsysteem voor vrijescholen van BVS schooladvies. Zij doen dit bijvoorbeeld in combinatie met Parnassys voor de leerlingadministratie.

Volglijn is een beveiligde website met een database waarin scholen de logboeken van periodes en/of vaklessen, evaluaties en beoordelingen, didactisch groepsoverzichten, OPP’s, handelingsplannen, gespreksverslagen, getuigschriften, portfolio’s en toetsgegevens digitaal kunnen opslaan.

Onze ervaring is dat er momenteel nog veel vrijescholen zijn waar leerkrachten hun administratie op papier (eventueel met een format) bijhouden. De uitwisselbaarheid daarvan is beperkt en kan als onoverzichtelijk worden ervaren.

In Volglijn kun je als leerkracht naast je voorbereidingen van periodes en/of vaklessen bijvoorbeeld ook documenten en afbeeldingen uitwisselen. Werk je met een duo, dan kan de overdracht via Volglijn plaatsvinden. De leerdoelen, vorderingen, stimulerende/belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van de leerlingen kunnen overzichtelijk bijgehouden en in kaart gebracht worden. Wanneer je je observaties en bevindingen op gezette momenten bijhoudt, dan kun je aan het eind van het schooljaar met één druk op de knop de getuigschriften voor de ouders uit Volglijn halen.

Volglijn is een volgsysteem speciaal ontwikkeld voor vrijescholen. Het biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van kinderen zo te volgen dat dit aansluit bij de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs. Leerkrachten, intern begeleider en schoolleiding kunnen dan ook, in gezamenlijkheid, alle leerlingen en het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk volgen.

In 2018 wordt een aantal veranderingen in Volglijn ingevoerd dat het uiterlijk en het gebruikersgemak nog verder vergroot. We houden je hiervan op de hoogte.

Voor een demonstratie bij u op school of voor meer informatie:
Jörgen Joosten
Adviseur / Specialist Volglijn
M: 06-13539309
E: j.joosten@bvs-schooladvies.nl