Worden wie je bent (VOK)

Onze adviseur Annechien Wijnbergh is geïnterviewd door Jan Alfrink voor het tijdschrift Vrije Opvoedkunst (VOK) inclusief lerarenbrieven (editie zomer 2017, jrg. 80). Hierin is het interview beschreven in het artikel ' Worden wie je bent'.