VO - Leraren

Materiaal van BVS-schooladvies

Algemeen
Invulling geven aan het mentoraat

Videoinstructie voor leraren

  • 10 tips voor hoe je een goede videoinstructie maakt voor je leerlingen.

Instructiekaart les volgen met Microsoft Teams
Instructiekaart Lesgeven met Microsoft Teams

Les op afstand
Kort filmpje over Meet-up 15 april 2020 Werkvormen op afstand en sociaal verbindende activiteiten.

Periodelessen en periodeschrift op afstand
Presentaties n.a.v. Meet-Up 8-4-2020:

Vaklessen op afstand

Vormtekenen
Elke les bestaat uit drie stappen. De eerste stap is het in beweging komen, de tweede stap werkt een vormtekening uit en de derde stap geeft een verdiepende opdracht. Elke stap kan als een zelfstandige opdracht op een nieuwe dag uitgewerkt worden. De leerling krijgt bij elke stap een opdracht mee die hij/zij aan de leerkracht met een fotootje kan sturen.
Inleidend filmpje
Klas 7: stap 1, stap 2, stap 3

Helpdesk voor ouders
Naast het ondersteunen van leerkrachten, ondersteunen we ook ouders bij het plannen van activiteiten en het verzorgen van een gezond dagritme. Afstandsonderwijs vraagt veel van een gezin. Ouders en leerlingen moeten zich in een nieuwe situatie voegen en nemen deels de taken van leerkrachten over. Dit vraagt veel van hen en van hun kinderen. Onze helpdesk ondersteunt naast leerkrachten ook ouders. Dagelijks is er een adviseur bereikbaar. Wanneer het welbevinden van het gezin en de leerontwikkeling van kinderen onder druk komen te staan, is het mogelijk om een psychologisch consult aan te vragen. Binnen 24 uur wordt de ouder door een schoolpsycholoog teruggebeld. Als het nodig blijkt, behoort een video-call tot de mogelijkheden.

Materiaal Scholen Uitgelicht

Shared practice van Larry Kerkhof, Bernard Lievegoedschool
Ontwerp online periodeschrift voor periode economie klas 8

Shared practice van Waldorfafdeling Grotius College
Hoe Waldorf omgaat met periodeonderwijs, kunst en mentoraat op afstand

Materiaal van derden

Digitale didactiek
Handige tips voor online onderwijs

Praten met kinderen over corona door Waldorf Education
Nederlandse vertaling: Kinderen en coronavirus

Kennisnet
Lesgeven vanuit huis: hoe organiseer je als school lesgeven vanuit huis?
Les op afstand: tips en trucs van andere VO-scholen.

Kickstarters digitale tools voor docenten

Prima onderwijs
Hoe je met microsoft teams kunt werken

School op afstand
Voortgezet leren.

SRVO Schoolleidersregister VO
Linked-In pagina met handige tips, trucs & inzichten.

Taalonderwijs tips van CPS
Artikel met 3 tips voor docenten in het VO voor taalonderwijs: 1) differentieer meteen; 2) organiseer een plan voor elke groep; 3) stem je onderwijs af.

Youtube
Maak als school een eigen youtube account aan. Zo kun je voor iedere klas een kanaal maken waarop de leerkracht filmpjes kan zetten (bijv een verhaal, een instructie, een dictee, voor klas 1 komt de klassenkabouter aan het woord etc etc), Youtube vraagt dan of je de filmpje openbaar, prive of verborgen wil uploaden. Je moet dan kiezen voor ‘verborgen’, vervolgens kan je de URL kopiëren en aan de ouders/ leerlingen sturen.