leerkrachttrajecten

Intervisie
Het team sterk maken

Intervisie is hét hulpmiddel om als collega’s op een effectieve, respectvolle manier te leren van elkaars ervaringen, vondsten en vragen. U leert ervaringen te delen en elkaar met concrete werkervaringen te inspireren. De werkvorm doorbreekt ingesleten reactiepatronen tussen teamleden, betrekt iedereen
bij het onderwerp en geeft iedere deelnemer een stem. Bij de invoering van intervisie zorgen wij voor:

  • een introductie en oefeningen van de intervisiegespreksvorm;
  • een gelijktijdige opleiding van 2-3 collega’s tot intervisiegespreksleider.
  • deze collega’s kunnen na 4-6 oefensessies ons werk overnemen. Daarmee is het team in staat zelfstandig intervisiebijeenkomsten te houden.

 

Gerelateerd aanbod
- Teamontwikkeling