leerkrachttrajecten

Regenboog op maat
spelen, interventies en trainingen

De Regenboogtrainingen en -interventies zijn ontwikkeld om een antwoord te kunnen geven op vragen van scholen en leerkrachten over de sociale ontwikkeling van leerlingen en de sociale processen in de groepen op school. Daarnaast biedt BVS-schooladvies (BVS) nog het Kleuterpakket, prentenboek De bruiloft van piepkuiken en de uitgave Waarnemingskaders van sociaal-emotionele ontwikkeling aan (meer Regenboogmateriaal klik hier).

Verschillende trajecten zijn mogelijk:

Regenboogspel voor leerkrachten
De voorbeeldfunctie van de leerkracht speelt een belangrijke rol in het geheel op het gebied van de sociale vaardigheden. Hoe kun je van kinderen sociaal gedrag verwachten als je het zelf niet of onvoldoende in de praktijk brengt? Het Regenboogspel bevat oefeningen waarbij de leerkracht ervaringen opdoet die het arsenaal aan onbewuste kennis groter maken. Weten ‘wat te doen in onverwachte situaties’ neemt toe. Oefenen, reflecteren op je eigen handelen en uitwisselen met andere leerkrachten is hierbij onontbeerlijk.

Regenboogspel voor kinderen
Zo is er ook een spel voor kinderen, vol met kunstzinnige oefeningen en spelen om de sociale processen te begeleiden. Daarin worden op plezierige wijze situaties gecreëerd waarin kinderen leren sociaal te zijn. Komen de kinderen na een pauze opgewonden binnen, is er ruzie geweest, of blijft de hele klas hangen in een welles- nietes discussie dan kan de leerkracht uit het Regenboogspel voor kinderen een spel of oefening kiezen om de sfeer weer te doorbreken.

De regenbooginterventie in de klas
Er zijn interventietrajecten ontwikkeld voor groep 1 t/m 8 en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. De training start met een ouderavond waarbij zoveel mogelijk alle ouders en de betrokken leerkracht aanwezig zijn. Voor het sociale proces is het van belang dat iedereen van de training op de hoogte is.

De training omvat 10 lessen van ca. 1,5 uur (idealiter worden de lessen eens in de twee weken gegeven) en heeft vaste programma onderdelen, zoals spiegelverhaal, spelen uit het kinderspel, kunstzinnige activiteit en gesprek. Deelnemers krijgen ook opdrachten voor de tussenliggende weken. Een trainer van BVS geeft de interventie.

De Regenboogtraining richt zich op die situaties waarin bepaalde gedragsproblemen uit de hand zijn gelopen en waarin meerdere kinderen lijden onder de gedragingen van de groep. Dit is vaak ook de situatie wanneer de leerkracht zich handelingsverlegen voelt. Onderzoek geeft aan dat het geven van een sociale vaardigheidstraining al van belang is in de laagste groepen. Veel trainingen hebben kinderen van 10-12 jaar als doelgroep. Uit onderzoek naar pesten blijkt dat het aantal daders en slachtoffers daalt met het toenemen van de leeftijd. Vanuit preventief oogpunt ligt het dan voor de hand om juist bij de jongere leeftijdsgroepen te beginnen. De Regenboogtraining richt zich dan ook vooral op alle kinderen op de basisschool.

Regenboog Trainer de trainer
Het is prettig om het hele team opgeleid te hebben. In de trainingen tot Regenboogtrainer leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er is aandacht voor de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en deelnemers vergroten hun eigen vaardigheden. Daarnaast leren de leerkrachten specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen. De training bestaat ook in varianten middenbouw en kleutertijd. De inhoud van de eerste twee dagen is grotendeels gelijk, de voorbeelden sluiten aan bij de leeftijd van de doelgroep. De inhoud van de derde dag richt zich dan volledig op de leeftijd.

Daarnaast is er een verkorte training voor de kleuterklassen; een eendaagse kennismaking met het Regenboogaanbod voor de kleutertijd. Meer infomatie: www.regenboogtraining.nl. Klik hier voor de folder.

Cursussen open inschrijvingen
Het is aan te raden om op school een trainer te hebben die specialist wordt op de sociaal emotionele ontwikkeling. Naast een traject op de eigen school biedt BVS daarom ook cursussen met open inschrijvingen aan: Regenboogtrainer worden, Regenboogtrainer worden Kleutertijd en Regenboog Licentiehouder - Nascholing.

Certificering
Als school kun je je ook certificeren als Regenboogschool. Klik hier voor meer informatie.