leerlingtrajecten

Handelingsgerichte procesdiagnostiek
Concreet plan van aanpak voor het kind

Bij handelingsgerichte procesdiagnostiek kijkt onze psycholoog mee met de leerkracht, de interne begeleider, de ouders en het kind. Onder haar deskundige begeleiding en op basis van een gedegen onderzoek, ontstaat voor alle betrokkenen inzicht in de probleemsituatie. Met de psycholoog zoeken de partijen naar de kansen voor dit kind op deze school. Daarbij let de psycholoog vooral op: leerling-kenmerken, omgevingskenmerken binnen de school en omgevingskenmerken buiten de school. Binnen deze gebieden zoekt de psycholoog naar ‘meewerkende factoren’ en naar ‘risicofactoren’. Zo komt u samen op een heldere manier tot een concreet plan van aanpak dat partijen (deels) ook zelf uitvoeren.