leerlingtrajecten

Leerlingen met een pedagogische vraag
Praktische adviezen vanuit antroposofisch mensbeeld

In de klas zien we steeds meer kinderen die een grotere pedagogische hulpvraag stellen dan het gemiddelde kind. Zij vallen op qua gedrag en/of werkhouding, intrinsieke motivatie, etc. Veel kinderen worden gediagnosticeerd met een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Ook zijn er veel kinderen waarbij een ontwikkelingsstoornis is vastgesteld zoals ADHD, ASS, etc.

De vraag die deze leerling ons stelt kan zeer complex zijn. Komt het gedrag voort uit een gedragsstoornis of vanuit de leerstoornis? Kinderen met een leerstoornis kunnen door faalangst of een laag zelfbeeld veel gedragsproblemen laten zien.
Differentieren is dan niet meer genoeg. De schoolpsycholoog kan met u mee kijken en denken om deze specifieke leerling te helpen. Dit kan door observatie, bestuderen van het dossier en het gesprek met de leerkracht.

De kennis en visie vanuit de antroposofie wordt in de observatie en advies meegenomen.

Gerelateerd
BVS biedt ook een cursus aan over kinderen met een pedagogische hulpvraag, klik hier voor meer informatie. BVS biedt ook leerlingzorg aan, zoals leerlingonderzoeken, klik hier voor meer informatie.