Netwerk Intern Begeleiders

De IB'er als spin in het web op de vrijeschool

Als (startende) IB-er komt er veel op je af, heb je een grote verantwoordelijkheid en een betekenisvolle functie. De IB-er is als het ware de spin in het web op school en beweegt zich tussen verschillende onderwijskundige gebieden en lagen van de schoolorganisatie heen.

Hoe borg je de kwaliteit op het gebied van onderwijskwaliteit, ondersteuningsprocessen- en structuren op school, het coachen en begeleiden van collega’s, het team en werk je constructief samen met externe ketenpartners? Hoe zorg je ervoor dat je je tijd goed indeelt en vitaal te werk gaat? Hoe integreer je de kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs zoals denken, voelen en willen in al het werk dat je doet?

Binnen dit netwerk bieden we de gelegenheid om met- en van elkaar te leren en werken we aan een stevig fundament om op te kunnen bouwen.

Werkwijze

 • 1e bijeenkomst: overzicht op de kerntaken en je competenties hierbij
  Zicht op de kerntaken van de IB-er, je eigen competenties/ontwikkelingsvragen/ vitaliteit
 • 2e bijeenkomst: Intern begeleider & schoolleider als team
  Visievorming op de rol van de IB-er, wat mag men van jou verwachten? Welke taken horen bij jou en welke bij de schoolleiding? Heldere afspraken tussen IB & SL over de samenwerking.
 • 3e bijeenkomst: Cyclisch werken aan groei
  De indeling van het schooljaar als basis voor cyclisch werken/ vitaliteit
 • 4e bijeenkomst: Ontwikkeling van onderwijskwaliteit
  Stippen op de horizon: prioriteren van ontwikkelpunten voor je school

.
De cursus Netwerk Intern Begeleider is als volgt opgebouwd:

 • 1e dag, locatie Utrecht: Adviseur en IB-ers samen
  Adviseur bezoekt IB-er voor coaching binnen de eigen school
 • 2e dag, locatie Utrecht: Adviseurs, IB-ers & schoolleiders same
  IB-er bezoekt eenmalig andere school (collegiale consultatie)
 • 3e dag, locatie Utrecht: Adviseur en IB- ers samen
  Adviseur bezoekt IB-er voor coaching binnen de eigen school
 • 4e dag, locatie Utrecht: Adviseur en IB-ers samen.
   
Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Tegelijk met Netwerk Leidingegevenden
Datum en tijd: 
maandag, 21 september, 2020 - 13:00 tot 17:00
maandag, 30 november, 2020 - 13:00 tot 17:00
maandag, 25 januari, 2021 - 13:00 tot 17:00
maandag, 29 maart, 2021 - 13:00 tot 17:00
Locatie: 
BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 20
Kosten: 
€1.350,- per persoon - 4 middagen en 2 coachingsdagen

Cursus aanmeldformulier