leerkrachttrajecten

De Spelende mens
Toneel op school

Vind je het lastig om een toneelperiode vorm te geven? Hoe pak je dat nou aan met een (bestaand) toneelstuk? In deze cursus van vier dagdelen gaan we, vooral door het zelf doen en ervaren, op zoek naar ‘de spelende mens’ in jezelf en in kinderen. Door middel van allerlei toneeloefeningen, handreikingen om een toneelperiode op te bouwen en ideeën voor het vormgeven van de uiteindelijk opvoering, raak je meer vertrouwd met het geven van een toneelperiode. Er zal zeker ook aandacht zijn voor andere theatrale vormen dan het veelgebruikte reciteren en koorwerk. Belangrijk is dat jijzelf en de kinderen een verbinding aan kunnen gaan met elkaar, het toneelstuk, de teksten, de vormgeving en vooral het plezier dat het toneelspelen je als levenskunst mee kan geven. Betrokkenheid en eigenaarschap zijn hierin kernwoorden.

Werkwijze
Naast de vaardigheden die opgedaan worden door verschillende oefeningen die de basis van toneelspel vormen, zoals stemoefeningen en improviseren, zullen we ons verdiepen in het schrijven van dialogen, de zeggingskracht van teksten, fysiek spel, de rolopbouw van personages (waarbij dieren een grote rol zullen spelen), spelen met de elementen aarde, water, lucht en vuur. Bij het spelen zal de nadruk liggen op waarachtig en organisch spel. Daarnaast zal je als deelnemer, onder andere door middel van uitwisseling met de andere deelnemers, ruimte krijgen om een schetsmatige voorbereiding van een toneelperiode te maken.

Dit kan vanaf één studiedag of twee studiemiddagen op school.