leerkrachttrajecten

Differentiëren en individualiseren
Bereik het individu

Adaptief onderwijs verlangt vaardigheden op de volgende gebieden:
- klassenmanagement,
- instructie,
- zelfstandig werken,
- differentiëren
- verschillende vormen van ‘samen leren’.

BVS schooladvies biedt op schoolniveau studiemiddagen over deze thema’s, afgestemd op de specifieke vraag van de school, klassenconsultatie en individuele begeleiding op basis van schoolafspraken over adaptief onderwijs.

Op individueel niveau biedt BVS samen kijken waar de schoen wringt en wat de leerkracht wil leren, begeleiding op een met de schoolleider en de leerkracht vastgesteld thema.