leerkrachttrajecten

Handelingsgericht werken (HGW) in de vrijeschool
De leerkracht doet ertoe

Met de komst van Passend Onderwijs zullen scholen nauwer gaan samenwerken rond zorgleerlingen. Met handelingsgericht werken kunnen scholen deze samenwerking opzetten.

Handelingsgericht werken richt de aandacht op:
• de sterke punten van de leerling of van de klas, naast wat kinderen niet kunnen of nog moeten leren;
• wat leerkracht en ouders zelf voor een leerling kunnen doen in plaats van snel leunen op het oordeel van een deskundige;
• de sterke en zwakke kanten van school en leerkracht ten opzichte van juist deze leerling of klas;
• de veranderbare factoren rond kind en klas.

Met een invoeringsprogramma maken we met de school een analyse van de beginsituatie en bepalen daarna samen welke onderwerpen de nadruk krijgen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:
• vaardigheden in het omgaan met lastig gedrag;
• handelingsgericht werken rond een zorgleerling.

Daarna volgen mogelijke trainingen en zorgt BVS schooladvies voor een duurzame ontwikkeling van het handelingsgericht werken.

Klik hier voor extra informatie