leerkrachttrajecten

Kleuteronderwijs plannen en administreren
Leerlijnen, logboeken en leerlingvolgsysteem

Omdat het proces in de kleuterklas een andere is dan in de onderbouw, vraagt ook het beschrijven en administreren van het kleuteronderwijs een andere aanpak. Op de studiemiddagen wordt gewerkt aan:

  • het opzetten en inzichtelijk maken van de doorlopende leerlijnen in het eerste en tweede kleuterjaar en de eerste klas;
  • opzetten van een handige logboeksystematiek;
  • opzetten en uitvoeren van handelingsplannen;
  • handelingsgericht werken in de kleuterklas;
  • kleuters met een derde kleuterjaar: beleid en aanbod;
  • het praktisch werken met een leerlingvolgsysteem voor kleuters.

 

Gerelateerd aanbod
Kleuterweb (webbased leerlijn)
- Kleutervolgsysteem - werkmap