leerkrachttrajecten

NT2

In kleuter- en onderbouwklassen van vrijescholen komen steeds vaker kinderen die de Nederlandse taal niet als thuistaal hebben. Dit kunnen immigranten- of vluchtelingkinderen zijn, maar ook kinderen van ouders die tijdelijk in Nederland verblijven in verband met werk.

Woordenschatontwikkeling is van groot belang om de lessen goed te kunnen volgen. Dit geldt niet alleen voor de kinderen voor wie het Nederlands de tweede taal is. Kleuter- en onderbouwleerkrachten leren hoe zij de woordenschat van kleuters en onderbouwleerlingen kunnen uitbreiden. Uitbreiden op een manier die aansluit bij de vrijeschoolpedagogiek.

Voor NT2 hoeven geen dure methoden aangeschaft te worden. De rijkdom van de inrichting, het leerplan en het aanbod in de eigen klas zijn het uitgangspunt bij het uitbreiden van de woordenschat. De deelnemers brengen ook zelf praktijkvoorbeelden in.

We hebben een vijf middagen-ontwerp gemaakt als voorbeeld van een traject bij u op school, maar dit kan ook anagepast naar uw wensen en mogelijkheden. Iedere middag worden theorie en praktijk afgewisseld. Literatuur, kijkwijzers en andere cursusmaterialen worden uitgereikt. Indien nodig kan in twee groepen worden gewerkt (kleutertijd – onderbouw).

Werkwijze/ontwerp
De scholing is gericht op het vergroten van zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden op het gebied van NT2 en woordenschat. Daarnaast is er ruimte voor casuïstiek en intervisie. Onderwerpen:

  • Theorie over historie NT2 in vogelvlucht, Opvangmodellen, onderscheid tweede taalverwerving en tweede taal leren. Schooltaal versus thuistaal. Woordenschat onderwijs. Woordweb leren maken en uitspelen/toepassen bij het periode onderwijs.
  • Veiligheid. Krachtige (taal)leeromgeving. Leerlijn NT2 voor nieuwkomers. Theorie over taal stimuleren. Aanbod in betekenisvolle context. Materialen voor leerkrachten. Kijkwijzer voor zelfreflectie. Logopedie/klankvaardigheid. Inbreng cursisten.
  • Verdieping van de theorie.  Vertaling naar de praktijk. Leerlijn NT2 en indicatoren. Reflectie op kijkwijzer. Casus. Inbreng cursisten.
  • Casus. Praktijk voorbeeld uitgewerkt.  Intervisie. Groepsplannen/logboek. Beleid voor de scholen. Inbreng cursisten.
  • Beleid. Praktijk voorbeeld uitgewerkt . Ouder betrokkenheid. Taalsensibilisering. Casus. Inbreng cursisten.