leerkrachttrajecten

Periodekaart rekenen ontwerpen

Het periodeonderwijs vormt de kern van het vrijeschoolonderwijs. Dit onderwijs krijgt gestalte in een vrije ruimte tussen leerkracht en kind. Deze ruimte wordt afgestemd op de individuele behoeften van elk kind, de ontwikkelingsbehoeften in het algemeen en natuurlijk ook datgene wat we de kinderen mee willen geven aan instrumenten die zij in de maatschappij nodig zullen hebben.

Dat maakt het voor leerkrachten lastig om een periode rekenen te ontwerpen. Je wil er een duidelijke lijn in brengen, je wil dat het de ontwikkeling van kinderen ondersteunt zowel individueel als algemeen en je wil graag dat leerlingen groeien in hun vaardigheden. Tijdens deze bijeenkomsten werken we aan het ontwerpen van periodeonderwijs rekenen aan de hand van periodekaarten waarin:
- doelen zijn weergegeven
- de opbouw van een periode in kaart gebracht is
- de achtergronden toegankelijk zijn
- en instrumenten voor het vormgeven van rekenonderwijs worden aangeboden.

Werkwijze
Leerkrachten werken twee bijeenkomsten aan het vormgeven van hun periodeonderwijs rekenen.

Gerelateerd aanbod
- Periodeonderwijs ontwerpen - open cursus
- Periodeonderwijs ontwerpen - maatwerk/op school
- Periodeonderwijs: een werkplaats in de tijd - reader