leerkrachttrajecten

Spelbegeleiding kleuters
Bewust voorwaarden scheppen voor ontwikkeling

Een kleuter speelt. In een vrijekleuterklas is het vrijespel de basis van het onderwijsaanbod. Het vrijespel kent verschillende vormen.Niet alle kinderen komen meer van zelf sprekend tot spel. Ook zijn er kinderen die last lijken te hebben van beelden van films/tv die het spel van hen zelf maar ook van andere kinderen in de klas lijken te verstoren.

Bij spelbegeleiding gaat het om studiemiddagen over:
• omgaan met verschillen
• kinderen met ontwikkelingsproblemen;
• intervisie over kinderen in de klas;
• hoofdzaken van vrijeschool kleuterpedagogie;
• spelbegeleiding en handelingsplannen;
• constituties in de kleutertijd;
• kleuters met een derde kleuterjaar;
• kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Gerelateerd
- Spelbegeleiding in de eigen kleuterklas open inschrijvingen cursus