leerkrachttrajecten

Taalinterventie/ Rekeninterventie

‘Soms is het fijn om even samen op te lopen en geholpen te worden, dan draag je de rugzak niet in je eentje…’

Iedereen kent het wel, je wil het allerbeste voor je klas en je werkt jezelf een slag in de rondte. En toch vallen de resultaten je soms tegen. Of blijven er leerlingen die niet in lijken te stappen. Of je klas gaat als een speer, maar jij blijft voortdurend twijfelen of je hen wel de uitdaging biedt die ze nodig hebben. Je doet je best, de kinderen ook, maar je bent even uitgedacht.

Bij de Regenboogtrainingen kenden we dit al: interventietrainingen waarin een adviseur van BVS-schooladvies 10 lessen oploopt met de leraar om de klas weer te helpen groeien op het gebied van de sociale ontwikkeling. Ditzelfde principe bieden we nu ook aan op gebied van taal en rekenen. Denk aan een klas waarbij de leesontwikkeling trager verloopt dan verwacht. Of juist enorm uit elkaar loopt. Een klas waarbij het automatiseren maar niet wil lukken, terwijl ze wel heel rekenslim zijn. We denken graag mee.

Het doel van deze interventie is om de ondersteuningsbehoefte van de leraren en de kinderen helder te krijgen en zo eventuele achterstanden die er zijn aan te pakken. Intussen vergroten en te versterken we de vaardigheden van de leerkracht. Wij werken handelingsgericht en helpen onderzoeken wat de specifieke onderwijsbehoefte van de klas is, met als doel om handvatten te krijgen voor verdere begeleiding in de klas.

Werkwijze

  • De interventies zijn gericht op de klas 1 tot en met klas 6 en bestaat uit 5 contactmomenten van elk 1,5 uur.
  • 1e contact (online of op school): intakegesprek met de leraar en ib-er/of taal- of rekenspecialist waarin we de de klas in beeld brengen en de centrale vraag bespreken: welk onderwerp (domein) pakken we aan? Wat willen we verbeteren? Wanneer zijn we tevreden?
  • 2e contact (op school): klasbezoek met aansluitend een gesprek met de leerkracht.
  • 3e contact (online): afspraak met de leraar om de voortgang en eventuele vragen te bespreken.
  • 4e contact (op school): bezoek in de klas met aansluitend een gesprek met de leraar.
  • 5e contact (online of op school): een afsluitend gesprek met de leerkracht en de ib-er/of taal of rekenspecialist om te kijken wat de opbrengst is.