leerkrachttrajecten

Vormtekenen: leerlijn en onderwijsaanbod

Wanneer Steiner spreekt over het onderwijs in tekenen bedoelt hij vaak het onderwijs in vormtekenen. In verschillende voordrachten en uitwerkingen daarvan worden aanwijzingen gegeven op vier gebieden.
- Het vormtekenen als ondersteuning van ontwikkelingsfasen.
- Het vormtekenen als voorbereiding op de geometrie
- Het vormtekenen als voorbereiding op het schrijfonderwijs
- Het vormtekenen zoals dat in verschillende culturen gegroeid en uitgewerkt is
- Het vormtekenen ter ondersteuning van temperamenten en leerstijlen.

Elk van deze onderdelen kan worden uitgewerkt in leerlijnen die leerkrachten in kunnen zetten in hun periodeonderwijs of vaklessen. Tijdens deze drie werkmiddagen zullen we al oefenend aan de slag gaan met deze lijnen. Daarnaast zullen we werken aan de opbouw van vormtekenlessen of het vormtekenen in het periodeonderwijs.

Werkwijze
Leerkrachten werken drie bijeenkomsten aan het vormgeven van de leerlijnen vormtekenen:
- Middag 1: Vormtekenen ter ondersteuning van ontwikkelingsfasen
- Middag 2: Vormtekenen ter voorbereiding van de geometrie
- Middag 3: Voorbereiding schrijfonderwijs en het werken met de temperamenten.

Gerelateerd aanbod
- Vormtekenen: leerlijn en onderwijsaanbod - open cursus