leerlingtrajecten

Alle soorten leerlingonderzoeken en formulieren

Wanneer de hulpvraag breed is, kan ook een algemeen psychodiagnostisch onderzoek afgenomen worden. Een algemeen leerling onderzoek, brengt de leermogelijkheden en de diverse vaardigheden van een leerling in beeld. Het geeft antwoord op de hulpvragen van de leerling, de ouders en leerkracht. In een algemeen leerling onderzoek kan worden gekeken naar:
• Vragen rondom cognitieve capaciteiten.
• Vragen rondom sociaal-emotionele ontwikkeling.
• Functioneren van de leerling op verschillende leergebieden.
• Specifieke leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie.

Ook hier is het voor de schoolpsycholoog van belang om niet alleen naar de belemmeringen en problemen van een kind te kijken maar juist ook naar zijn/haar mogelijkheden en kansen. Het gehele kind staat hier centraal. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door het kijken naar het hele kind, we brengen sterke en minder sterke kanten in beeld en focussen daarbij ook op positieve aspecten. We streven ernaar om passende, haalbare adviezen te formuleren die toepasbaar zijn in de unieke setting van de leerling. Het antroposofische mensbeeld, de wijze van ontwikkeling wordt in onderzoek en advisering meegenomen. Naast het algemeen onderzoek kan er ook onderzoek gedaan worden naar dyslexie of dyscalculie. Verschillende deelonderzoeken zijn mogelijk in overleg met de schoolpsycholoog.

Particuliere aanvragen
Naast de vragen van school kunnen ook ouders bij ons een observatie, bemiddeling of onderzoek aanvragen. De kosten zijn dan voor de ouders. De ouders weten dan dat de schoolpsycholoog die verbonden is aan uw school, kennis heeft van de achtergronden van de vrije school pedagogiek. Ook hier staat het gehele kind centraal en niet alleen zijn of haar probleem. Voor meer informatie klik hier.

Formulieren
Onderbouw
Aanvraagformulier Algemeen Leerling onderzoek onderbouw
Aanvraagformulier Dyscalculie onderzoek Onderbouw
Aanvraagformulier Dyslexie onderzoek 6de klas onderbouw
Aanvraagformulier Intelligentie onderzoek onderbouw
Aanvraagformulier Observatie en/of Deelonderzoek

Kleuters
Aanvraagformulier Algemeen Leerling onderzoek kleuters
Aanvraagformulier Leerrijpheidsonderzoek
Aanvraagformulier Observatie en/of Deelonderzoek

Bovenbouw
Voor bovenbouw onderzoeksaanvragen, klik hier.

Kinderopvang
Voor kinderopvang onderzoeksaanvragen, klik hier.